2019. június – Ló hónap előrejelzés


2019. június 6-án belépünk a négyoszlopos sorsfejtés szerinti jang fém Ló hónapba. A májusi Kígyó hónapra jellemző felfokozott érzékenységet határozottabb és lendületesebb hozzáállás válthatja fel. Bár most is lehetnek érzelmi kilengéseink, amikor túlreagálunk eseményeket, és ha nem fordítunk rá kellő figyelmet, akkor ezt feltüzelve kifejezésre is juttathatjuk. Kibillenthet egyensúlyunkból a kommunikációs nézeteltérés, illetve ha anyagi vagy más jellegű biztonságunkat érezzük veszélyeztetve. A megoldás ilyenkor az, ha visszafogjuk magunkat és ilyen állapotban nem reagálunk, csak amikor az érzelmi hullám csillapodik bennünk. Ellenkező esetben olyasmit mondhatunk, amit később megbánunk.

Lehetnek olyan változások életünkben, melyek igénye már májusban vagy még korábban megszületett bennünk, de most értünk meg rá, most realizálódik körülményeinkben és válik lehetőséggé számunkra. Ez esetben megragadva az alkalmat, lendületesen és lelkesedéssel vessük bele magunkat a megvalósításba. Rendelkezésünkre fog állni a kellő tűz energia, ami támogatja a kalandvágyat, szenvedélyt, kezdeményező erőt. Használjuk kreativitásunkat, alkotókészségünket. Álmaink kézzelfoghatóvá tételére (utazás, szakmai előmenetel, önmegvalósítás, stb.) kaphatunk esélyt, ha már tartunk ott. Amennyiben még nem, akkor a fizikai, anyagi világgal való kapcsolatunk igényel további át/feldolgozást. Biztonsághoz való ragaszkodásunk, kockázatvállalásunk, változtatásra való képességünk, kitartásunk, távlati céljaink igénylik figyelmünket.

Mozgalmasabb társasági életre lehet igényünk, szívesebben ismerkedünk. Mégpedig azért, mert fontossá válik a hónap során a hitelesség. Kommunikációnkban és tetteinkben egyaránt megmérettetik, hogy mennyire vagyunk önazonosak. Ez pedig csak másokhoz fűződő kapcsolódásainkon keresztül történhet. Vajon azt mondjuk ki őszintén, amit valójában érzünk? Egyáltalán szembe néztünk-e már valódi érzéseinkkel? Fel merjük-e vállalni és elkötelezni magunkat mellette? Egyenes, becsületes úton járunk? Amennyiben igen, akkor jutalmunk a felszabadultság, az igazi szabadság megélése lesz. Amennyiben nem, akkor aminek érdekében bevetettük a hiteltelenségünket alátámasztó eszközt, ott elbukunk, nem érünk célba.
Ehhez a folyamathoz egyedüllétre is igényünk lesz, amikor a múltat is átgondolva tisztázhatjuk saját érzéseinket, értékrendünket. Ezáltal a nosztalgikus hangulat is benne lehet a hónap megélésében.

A kommunikáció, kapcsolatteremtési képesség fontos téma lesz tehát júniusban. Sokkal inkább lelki társakat, mint felszínes kapcsolatokat keresünk. Ehhez pedig elengedhetetlen az érem másik oldalát is megismerni, azaz ne csak mi legyünk őszinték, diszkrétek, megbízhatóak, hanem ismerjük fel azt is, ha mások próbálnak megtéveszteni. Tartsunk önvizsgálatot, mennyire merjük felvállalni magunkat, mikor nem mondjuk ki őszinte gondolatainkat, csak hogy elfogadjanak vagy elkerüljünk egy esetleges konfliktust. Hol használunk ürügyeket, kifogásokat önmagunk előtt is.

Buddha nyugalma és látása
Fontos szerephez jut a látás akár fizikai értelemben is, mint szemünk látóképessége, vagy feltűnhet egy kritikával és nemtetszéssel átitatott tekintet. De elsősorban egy magasabb nézőpont válik szükségessé, amikor bölcs meglátással az események és szavak mögé tekintünk.
Ha felismertük az igazságot, kedvezőnek vagy kedvezőtlennek minősítés helyett lássuk meg benne a teljességet, így tudjuk kegyelemmel elfogadni és méltósággal megélni. Harag és bosszankodás helyett arra figyeljünk, mit üzen számunkra az, amit egy magasabb nézőpontból szerencsénk volt meglátni.

Társadalmi szinten olyan esetek szemtanúi lehetünk, ahol előfordulhatnak a hatalommal való összeütközések, hatalmi harcok, öntörvényűséget jelző megnyilvánulások. Ezen a szinten is jelen lehet a megtévesztés szándéka, de ugyanígy a konfliktus kerülésből ki nem mondott igazságok kérdése is felmerülhet. Hallhatunk, olvashatunk elszabaduló indulatokból fakadó kíméletlen szóváltásokat, mely során mindenki a maga (vélt) igazát hajtja. Különféle érdekek saját álláspontjukat, pozíciójukat, anyagi helyzetüket igyekezhetnek minél jobban stabilizálni és érvényre juttatni. Megjelenhetnek olyanok, akik állítják (olykor joggal), hogy a munka legjavát egyedül, segítség nélkül tették és teszik le az asztalra. Mint valószínűleg a felszín alatt minden hónapban zajlanak hasonló jellegű folyamatok, most valahogy mégis jobban szemet szúrhat az, ami szembe megy az etika, a tisztesség, a törvényesség emberi mércéjével.

Összegezve: Bátraké a szerencse, azaz aki mer változtatni, ugyanakkor nem fél elköteleződni, az most kaphat kedvező lehetőséget, amennyiben egyenes, becsületes úton jár.

FONTOS: Az előrejelzés csupán tájékoztató jellegű, melyet a személyes képlet is befolyásol.

KA-Ta a 12 kínai állatjegy számára

Kínai asztrológia és Tarot alapú kombinált elemzés
Nézd meg az összes képletedben szereplő állatjegy előrejelzését. Elsőként születésed napjának, másodikként hónapjának állatjegyét érdemes elolvasni. (Képletedet itt is tudod ellenőrizni.)
Nem csak hó elején, hanem annak elmúltával, megéléseid tükrében is érdemes visszaellenőrizni az olvasottakat.
Mint minden előrejelzés, KA-Ta is általános hatásokról számol be, melyet személyes képleted is módosít.


Sorrend: Tigris, Nyúl, Sárkány, Kígyó, Ló, Kecske, Majom, Kakas, Kutya, Disznó, Patkány, Bivaly.

Harmonikus és sikeres júniust kívánok!
Csik Timea