2020. december – Patkány hónap előrejelzés

2020. december 6-án belépünk a négyoszlopos sorsfejtés szerinti Jang Föld Patkány hónapba.
Figyelmünk kifelé fordulóbb lesz, a külvilágra, társas kapcsolatainkra, szeretteinkre irányul, miközben lelkileg befelé fordulhatunk, a fizikai síkon pedig kereteken belül végezzük hétköznapi feladatainkat. Lesz, amit nem tehetünk meg és ez mély érzelmi csalódást okozhat bennünk akkor, ha csak a korlátokat vesszük észre ahelyett, hogy az események érzelmi hátterére, embertársaink szempontjaira koncentrálnánk. A feladat most az, hogy érzelmileg ráhangolódjunk másokra, átérezve érzéseiket, hangulatukat. Együttérzéssel csak olyat tegyünk környezetünkkel, ami érzelmi támaszt nyújt számukra, amitől jobban érzik magukat. Lesznek, akik nem számíthatnak rokonaikra, barátaikra az ünnepek táján sem, részben élethelyzetükből adódóan, részben a külső körülmények, részben egyet nem értés miatt. Törekedjünk jobb kedvre deríteni szeretteinket, javítsunk bárki hangulatán, akin a letörtség jeleit látjuk.

A víz továbbra is erős, ami kedvez a járványnak. Az eddigiekben sokszor minden erőfeszítésünkre szükség volt ahhoz, hogy legyőzzük a nehézségeket, a felmerülő akadályokat, megtegyük a megfelelő óvintézkedéseket, szükség esetén védjük közös érdekeinket. Jó esetben mindez összefogással tudott könnyebben megvalósulni. A Patkány év Patkány havában vár még ránk egy erőpróba, érhetnek még csalódások, mélypontok. Azonban lassan egy ciklus lezárul, fokozatosan, lassan felengednek a külső körülmények és kezdetét veszi egy új szakasz. Előbb azonban még fel kell dolgozni veszteségeinket, legyen az egy munkahely elvesztése vagy személyi, anyagi, tárgyi jellegű veszteség. Emiatt is fontos, hogy az időközben bennünk felgyűlt feszültséget, türelmetlenséget ne külső civakodásban, ellenségeskedésben vezessük le. Ehelyett hallgassunk meg másokat, segítsünk ott, ahol fogy a lelkierő, maradjunk tárgyilagosak, pártatlanok. Ne akarjunk senkit meggyőzni, befolyásolni, elfogadva mások nézőpontját egyszerűen csak legyünk együttérzőek helyzetüket és érzelmeiket illetően. Természetesen nekünk is jogunkban áll saját véleményünket elmondani és fenntartani. Civakodásba ne menjünk bele, az erőltetett nézőpont ütköztetés minden érintettet még feszültebbé tehet. Fogadjuk el egy semleges nézőpontból, hogy a másik gondolkodhat másként, lehet más a véleménye, attól még érzelmileg emelhetünk rajta. Lehet, hogy holnap, vagy holnapután éppen ő fog hasonlóképpen eljárni valakivel.

Kedvező tevékenységek:
– Mindent, ami kedvező, megerősítő lehet a hónap során, azt otthonunkban, a hozzánk közelálló, velünk élő szeretteinkben, illetve saját magunkban találhatjuk meg.

Mi segítheti az időszak optimális kimenetelét és legkedvezőbb megélését?
– Álljunk ki az igazságtalansággal szemben.
– Keressünk megbízható közösségeket, támogató barátokat.
– Végezzünk praktikus, gyakorlati tevékenységeket, melyek elterelik figyelmünket a túlanalizálásról.
– Beszéljünk, kommunikáljunk másokkal hétköznapi dolgokról ugyanúgy, ahogyan érzésekről. Ne zárkózzunk túlságosan magunkba.

Milyen hozzáállás segít a hónap során?
– Tekintsünk elfogadással embertársainkra, a miénktől eltérő véleményekre, és az elkerülhetetlen eseményekre.
– Mélypont, csalódás, fájdalom, magány, ürességérzet esetén, nem a külvilágban, hanem önmagunkban, gyermekeinkben és azokban, akik ránk szorulnak találhatjuk meg azt a magasztos célt, ami átsegít a nehéz időszakokon.

Társadalmi szinten:
– Várható általános elégedetlenség, legalábbis azok adnak hangot véleményüknek, akik indulatokkal, feldúlt érzelmekkel reagálnak bizonyos eseményekre, helyzetekre, intézkedésekre.
– Megjelenhetnek irreális elvárások, ideák, eszményképek, a dolgoknak „hogyan kellene” zajlaniuk. Azonban a valóság -földi értelemben véve- nem a képzeletünkben zajlik, így nem lehet ideális, eszményi. (Arról nem is beszélve, hogy mindenki számára más az ideális.)
– Az elfogadással lehetnek még mindig problémák. (Itt is megismétlem, hogy az elfogadás nem azt jelenti, hogy beállunk a sorba és azt gondoljuk, amit a többiek, hanem tiszteletben tartjuk, hogy lehet a miénken kívül más vélemény, más megközelítés, más elgondolás is. Anélkül, hogy ellenségesen nekitámadnánk annak, aki mást gondol.)
– Nekünk magyaroknak (is) feladatunk ebben az évben, hogy meglássuk a másikban az egyedit és azt, amitől egységben, egynek érezzük magunkat vele. Az értékek megbecsülése, egymás határainak tiszteletben tartása. Megalázó, indulatos viselkedés, ellenségeskedés helyett tiszteljük egymás teremtő erejét, műveit. Ha elengedjük rögeszméinket, akkor tudunk az anyagi világban kiemelkedőt létrehozni.

Fentiek természetesen kollektív szinten érvényesek, hogy egyénileg ki hogyan éli meg az időszakot, az nagyon különböző lehet.
Az előrejelzés csupán tájékoztató jellegű, melyet a személyes képlet is befolyásol.

Harmonikus és szeretetben töltött decembert kívánok!
Csik Tímea