2020. március – Nyúl hónap előrejelzés

Március 5-én indul a négyoszlopos sorsfejtés szerinti jin föld Nyúl hónap. Rügyet bontanak, virágba borulnak a fák, dalra fakadnak a madarak, és velük együtt bennünk is feléled a társasági élet, a romantika iránti igény. Jó lenne önfeledten örülni az életnek, megélni a kalandokat. Ne legyünk azonban könnyelműek, lássunk tisztán, mielőtt cselekszünk. Azokban is fellobbanhat a flörtölésre való vágy, akik párkapcsolatban élnek. Hogy evvel a motiváltsággal ki mihez kezd, az már egyénileg eltérő: titkolja, elfojtja vagy nyíltan felvállalja.
Olyan kapcsolatok születésére is van esély, melyeknek reális jövője nincs, de nehéz ellenállni annak az elképzelésnek, amit köré szövünk. Karmikus okokból, esetleg egy kívülálló közreműködésének köszönhetően a félrelépésnek és a kihasználó kapcsolatoknak több esetben következményei lesznek. A titkolni vágyott kapcsolatokat megtépázza a féltékenység vagy a bűntudat. Emellett nagy a lebukás veszélye is, amit érzelmi felfordulások, hatalmas csalódások követnek. Bosszúból is szövődhetnek kapcsolatok, ami tovább fokozza az érzelmi felfordulást és tovább sodorja a karma fonalát.

Megjelenhet az intrika, amikor kívülállók felfigyelnek olyasmire, ami szúrja a szemüket, vagy amire irigyek, akkor most hajlamuk lehet a konkrét (akár titkos, felszín alatti) ténykedésekre, ami meghiúsíthat pozitív végkifejleteket, azt, hogy megszülethessen valami jó és szép az adott kezdeményezésből. Vagy lebuktat egy fent említett hűtlenkedést.
Ennél tetten érhetőbbek lesznek azok a cselekedetek, amikor becsületességből, tisztességből tesz valaki ellenlépéseket igazságtalan kezdeményezések ellenében.
Mindkét esetet a felek közötti megfelelő kommunikáció tudná áthidalni, ami intrika esetén nehezen megvalósítható.

Nem minden esetben könnyű a hónapban külső eredményeket elérni, pedig szeretnénk végre a külvilágban megvalósulva látni vágyainkat. Meg van bennünk a teremtőerő, kezünkben a sikerhez vezető kulcs, hajtana a tavaszi újjászületés, a lelkes lendület. Összefogásra is hajlanánk, de van, hogy ez sem vezet kézzelfogható eredményre. Ilyenkor amit tehetünk, ami a feladat, az a türelem. Tudatosítsuk magunkban, hogy események akkor következnek be életünkben, elképzelések akkor tárgyiasulnak, amikor minden érintett és minden körülmény megérett rá. Jelentősége van az időzítésnek. Ezért ahelyett hogy türelmetlenül sürgetnénk az eseményeket, próbáljunk jelen lenni a „most”-ban. Ez nem a kapkodás ideje, legyünk türelmesek, tegyük a dolgunk, és bízzunk abban, hogy minden a maga idejében realizálódik a földi síkon. Azonban szellemi síkon tehetünk érte, megindíthatunk folyamatokat, megtehetjük a sikerhez vezető út első vagy sokadik lépéseit. Ha lehetőség érkezik, ragadjuk meg, összpontosítsunk a célra, tervezzünk reálisan, azon hit és értékrend mentén, melyet már felépítettünk magunkban.

Nagy szembesüléseket hozhat a hónap olyan tekintetben, hogy visszaköszönhetnek korábbi tetteink, amikor nem figyeltünk mások érzéseire. Ez esetben elérkezett a törlesztés, kiegyenlítődés ideje. Ha valakiben csalódunk, úgy érezzük elárult, nem ilyennek gondoltuk, mást képzeltünk róla, ez mind-mind saját magunkkal való szembenézésre szólít fel. Ha csalódtunk valakiben – akkor miben ringattuk saját magunkat, mit vártunk el, milyen tulajdonságot láttunk bele, ami valójában soha nem volt birtokában? Ha pedig úgy érezzük valaki visszaélt a bizalmunkkal, elárult, mély érzelmi fájdalmat okozott, akkor azt érdemes végiggondolni korábban kivel tehettünk hasonlót.
Sok régi történés kerülhet felszínre, feldolgozásra, melyek által saját hiányosságainkon van módunk korrigálni. Mindez a fejlődésünket szolgálja.

Kedvező időszak tanulásra, önfejlesztésre, célkitűzésekhez, alkotótevékenységre.
Érdemes egészségünkre figyelmet fordítani különösen a nemiszervek, húgyutak, has, gerinc tekintetében.

Milyen hozzáállás segít a hónap során?
-Türelem, hit abban, hogy minden megvalósul a maga idejében.
-Motiváltságot átszövő együttérzés: minden tettünk előtt fontoljuk meg, megbántunk-e vele valakit.
-Figyeljünk embertársainkra, hogy ne csak halljuk, hanem meghalljuk szavaikat. Érzelmi tekintetben is igyekezzünk azt nyújtani, amire valóban szükségük van.
-Álmaink, elképzeléseink, kapcsolataink tekintetében gondoljuk át, van-e valóságalapja, realitása. Ha nincs, módosítsuk elképzelésünket, ne építsünk légvárakat, mert annak leomlásakor nem csak mi, hanem más érintettek is sérülhetnek.

Társadalmi szinten:
-Hallhatunk hatalmon levő figurák másokat kihasználó eseteiről, akár testi értelemben is. Kiderülhetnek becstelenségek.
-Lehetnek olyan társadalmi célú összefogások közös célok érdekében, melyek eredményességét, megvalósulását valamilyen külső történés meghiúsítja, de az összefogás fontosságát ez nem kisebbíti, később, másik nekifutásra elérhető a siker.
-Találkozhatunk olyan eseményekkel, amikor a pénz mozgatja a hatalmat (sokszor az mozgatja, de most előbb kitudódhat), illetve amikor hatalmi szervek és hatalmon levő figurák anyagi okokból nem tesznek meg szükséges lépéseket.
-Nem csak erre a hónapra, az egész évre jellemző lehet, hogy a külvilágban tapasztalt tettek, intézkedések jobban megérintik a közhangulatot. Pozitív és negatív értelemben egyaránt. Könnyebben betelik a pohár avval, ami már tűrhetetlen, ugyanakkor könnyebben feléled az együttérzés, empátia, érzelmi ráhangolódás, segítőszándék, összefogásra való hajlam is az emberekben. Ez lehetőséget nyújt annak megtapasztalására, hogy “egységben az erő”.

Fentieket leginkább azok érzékelhetik, akiknek képletében szerepel a nyúl, patkány vagy kecske állatjegyek valamelyike.

FONTOS: Az előrejelzés csupán tájékoztató jellegű, melyet a személyes képlet is befolyásol.

Harmonikus és sikeres márciust kívánok!
Csik Timea