2020. november – Disznó hónap előrejelzés

Belső alkímia, önnemesítés.
2020. november 7-én a Jin Tűz Disznó hónappal belépünk a négyoszlopos sorsfejtés szerinti télbe, a víz idénybe.
Nem lehet tovább elrejteni azt, ami nem tiszta, nem egész, nem igaz, nem tisztességes. Napvilágra kerülhet, ami eddig titokban volt. Nagyban és kicsiben egyaránt, vagyis nem csak álhírek lepleződhetnek le, hanem saját önbecsapásaink is. Szembe kerülhetünk, illetve ráláthatunk árnyoldalunkra, amit ennek köszönhetően át is tudunk alakítani magunkban.
Lehetnek felismeréseink, melyek rávilágítanak arra, amit korábban nem láttunk.

Mindezért tenni is kell, mert hajlamunk lehet a szétszórtságra, ilyenkor tudatosan tudjuk irányítani, koncentrálni figyelmünket adott dologra. Nem célszerű most akadályok esetén erőltetni elképzeléseinket, kerülőutakat keresve keresztülvinni akaratunkat. Energiapazarlás, nem fog sikerülni.
Más formát kell találnunk a bennünk felgyülemlett energiák levezetésére, átalakítására. Ennek egy módja lehet a sok mozgás, esetleg utazás. Többen lehetünk most olyan belső utazás részesei, melyek nagy átalakuláshoz, fejlődéshez vezetnek, aminek hosszútávon is megmutatkoznak az eredményei. Változhat, alakulhat énképünk is. Természetesen csak akkor, ha rendszeresen és kitartóan teszünk érte, és amiben kell, hajlandóak vagyunk változtatni. Például elengedni félelmeket, visszahúzó érzelmeket, hogy ezáltal tudjunk növekedni, fejlődni új irányokba, átalakulni, nemesedni. Belső alkímiai folyamathoz kapunk támogatást, ha élünk vele. Most nem a külvilágban véghezvitt akarat, erőltetett cselekvés, hanem az segíthet, ha mi változunk, átalakulunk.

A bensőséges szeretetre, bensőséges kapcsolatokra van igényünk. Fontos szerepet kaphatnak közösségek, ahová tartozunk, hasonló érdeklődésű emberek, barátok, támogatók és az, hogy mi mennyire tudunk támogatni másokat tiszta szándékkal, őszinte szeretettel.
Feléledhet filozófiai érdeklődésünk, belső, gazdag képzeletvilágunk.
Sokat gondolkodhatunk, ezt jó, ha például tanulásra, tanításra, kommunikációra, írásra fordítjuk.

A tanulás, növekedés, fejlődés mellett megjelenhetnek válaszutak, melyek közt talán éppen azáltal választunk, hogy mennyi energiát fektetünk saját fejlődésünkbe. Ez az intenzív megújulás időszaka, aminek mi is érezzük szükségességét, ezért ne álljunk ellen a változásnak. Válasszuk azt az utat, ami etikus, tisztességes, korrekt, mert csak az által juthatunk előbbre és növekedhetünk egyenesen felfelé.

Az, hogy nem tudjuk kezelni a kialakult új élethelyzeteket, beszorítva érezzük magunkat akkor fordulhat elő, ha nem tudjuk elfogadni a változás szükségességét és elengedni az elavult helyzeteket, szokásokat, idejétmúlt kapcsolatokat, ragaszkodunk a régihez. Lesz, ahol ki kell állnunk magunkért, hogy megszüntessünk stresszhelyzeteket akkor is, ha annak ára valaminek a lezárulása, megszűnése. Ha ezt nem tesszük meg, avval saját fejlődésünket akadályozzuk.
Kapcsolatainkban ne őrizgessünk személyes sérelmeket, ellenségeskedés helyett próbáljuk elfogadni egymást, így lehetnek értékes kapcsolataink.

Kedvező tevékenységek:
– Tanulás, tanítás. Kommunikáció. Írás.
– Filozófiai érdeklődés, elmélkedés, meditáció.
– Sütés-főzés, konyhai tevékenységek.
– Felismerések figyelembe vétele.
– Rávilágítani arra, ami igaz, tisztességes.
– Belső alkímia, önnemesítés.
– Sok mozgás szellemi és fizikai értelemben.
– Új kapcsolatok kialakítása, a régiek minőségi emelése.

Mi segítheti az időszak optimális kimenetelét és legkedvezőbb megélését?
– Keressük azt az öröm forrást az életben (munka, barátok, kapcsolat, hobbi, stb), ami fenntartja lelkesedésünket, érdeklődésünket.
– Tudjunk örülni eddigi sikereinknek, eredményeinknek.
– Saját igényeink és értékrendünk, nem pedig mások elvárásai szerint éljünk.
– Felszabadultan éljük meg, ami érkezik.
– A felszabadult öröm feltétele, ha szembe nézünk félelmeinkkel, biztonságban érezzük magunkat. Építsük fel belső biztonságérzetünket, akkor bármi történik kint, nem tud elbizonytalanítani.
– Ezáltal el tudjuk hagyni az idejétmúlt régit (munka, kapcsolat, szokás, stb.) akkor is, ha nem tudjuk mi az az új, minőségibb élet, ami felé tartunk.

Milyen hozzáállás segít a hónap során?
– Tekintsünk elfogulatlanul, tárgyilagosan a helyzetekre.
– Ne adjunk most tanácsot, csak legyünk jelen mások számára, hogy meghallgassuk őket, miközben pártatlanságunkkal azt támogatjuk, hogy megtalálja saját igazságát.
– Ne akarjunk senkit és semmit befolyásolni.

Társadalmi szinten:
– Napvilágra kerülhetnek korábban elkendőzött, tisztességtelen dolgok, részigazságok, eltitkolt szándékok.
– Víz idényben vagyunk, ami kedvez a járványnak.
– Ezáltal a gazdasági nehézségek is fokozódnak. Számítani lehet nem várt kiadásokra. Szükség lehet tartalékokra, új forrásokra. Meg kell hozni nehéz döntéseket.
– Erősödhet a szabályok betartása és betartatása. Ahogyan személyes szinten is avval juthatunk előbbre, ami szabályos, tisztességes, etikus.
– Bár egyre több ország szigorítja a mozgás korlátozására, határok átlépésére meghozott szabályait, világszinten mégis felerősödhet a mozgolódás, utazási kedv.

Fentiek természetesen kollektív szinten érvényesek, hogy egyénileg ki hogyan éli meg az időszakot, az nagyon különböző lehet.
Az előrejelzés csupán tájékoztató jellegű, melyet a személyes képlet is befolyásol.

Harmonikus és sikeres novembert kívánok!
Csik Timea