2021. február – Jin Fém Bivaly év előrejelzés

2021. február 3-án belépünk a négyoszlopos sorsfejtés szerinti Jin Fém Bivaly évbe. (Szolár újév, ami a Nap ekliptikai helyzetén alapszik, nem azonos a kínai holdújévvel.)
Igényünk lehet a változásra, a körülmények is kiszámíthatatlanul változnak, ezeket kell összehangolnunk. Legyünk éberek, legyünk folyamatosan jelen a pillanatban, mert a körülményekben érdemes észrevennünk az apró változásokat is és ennek megfelelően időzíteni tevékenységeinket. Amennyiben tisztességesen és a megfelelő időben cselekszünk, támogatott, hogy kitartó munkával ki tudjunk bontakozni és eredményeket érjünk el. Most az apró eredményeknek is örüljünk, értékeljük.

Az elmúlt évben mindenkit értek lemondások, korlátozások, veszteségek. Vannak, akiket ez befelé fordulásra, önismeretre ösztönzött, és vannak, akik továbbra is a külvilág felé támasztva elvárásokat egyre türelmetlenebbé válnak céljaik megvalósulását illetően. Vannak, akik elégedetlenek a korlátokkal, kényszerpihenővel, „bezártsággal”, szeretnének jönni-menni. Emellett egyre többen igénylik, hogy az igazság napvilágra kerüljön.
Akik nem tanulták meg kézben tartani érzelmeiket, amikor már nagyon akarnak valamit és nem kapják meg, akkor elszabadulhatnak indulataik. Ez elvezethet a lázadás, forrongás valamilyen formájához, amikor elégtételt akarnak venni vélt vagy igaz sérelmekért. Hogy ez a folyamat a felszínre tör-e, azt nehéz lenne megmondani, a résztvevő egyénektől függ.
Azt, hogy ez egy minden szempontból kényelmes, nyugodt, feltöltő év legyen, megzavarhatják hatalmon lévők, önkényes szabályok, elképzelések, és akik ezeket érvényre szeretnék juttatni. Az igazság és annak kiderülése, egyre nagyobb igénnyé válik. Az igazságosság, tisztesség, becsület az év alapkövei. Mindenképpen a békés, egyedi, kreatív megoldások lennének üdvösek és támogatottak a „harcos” megnyilvánulásokkal szemben. Könnyebb most szelíd eleganciával, vagy szükség esetén akár taktikával, stratégiával célt érni, érvényt szerezni ezeknek az alapköveknek, mint ököllel. De mindenképpen arra szólít fel az év, hogy védjük ezeket az értékeket és kiálljunk érte.

Arra mindenki számít, hogy szembe kell néznünk anyagi, gazdasági nehézségekkel, a végső tartalékok felhasználásával. Nem az elvártnak megfelelő munkalehetőségekkel, munkahelyi körülményekben akadályokkal, változásokkal.
Mivel még mindig domináns a víz elem egészen júniusig (fém és víz elemű hónapok lesznek, melyek mindegyike víz napon kezdődik, májusban a Kígyó hónap tüze kezdi szárítani), így a járvány jelenlétére is számítani lehet. Az év során meghozott szabályok, intézkedések már talán jobban szolgálhatják kényelmünket, mint a Patkány évében.

Egyéni szinten arra nyújt lehetőséget az év, hogy személyiségünkből az értékes, tiszta, egyedi tulajdonságainkat hozzuk felszínre. Megtisztuljunk attól, ami idejétmúlt, felesleges, most már nem csak körülményeinkben, hanem személyiségünkben is. Megtanuljunk a jelenben lenni, a „most” alapján döntéseket hozni. Ahelyett, hogy múltbéli tapasztalataink, szokásaink visszatartanának vagy tévutakra vezetnének. Ügyeljünk kimondott szavainkra és gondolatainkra is, hogy ne negatív dolgokat teremtsünk mások és önmagunk életébe. Nagyon fontossá válik a türelem és az elfogadás gyakorlása.
Megbízhatóságra, lojalitásra, hűségre és kitartó munkára szólít minket a Bivaly éve. Evvel szolgáljuk önmagunk letisztulását, kényelmünk és biztonságunk megteremtését. Továbbra is fontos marad az otthon és a család számunkra, valamint környezetünkben az összefogás, kölcsönös segítségnyújtás.

Felértékelődik a természet fontossága, feltöltő közelsége, védelme. Jobban értékeljük a Földet, a földművelést, a hazai és a magunk számára megtermelt értékes tápanyagokat. Előnyben részesítjük az alternatív gyógymódokat, természetközeli megoldásokat. Jobban tudatosodik bennünk, hogy testünk és lelkünk egészségének érdekében tisztítanunk kell megbetegítő gondolatainkat, érzelmeinket is.

Kedvező tevékenységek:
– Elengedés, megszabadulás, elválás attól, ami már nem szükséges, idejétmúlt.
– Tiszta döntések meghozatala, igazságosság.
– Hitelesség (kapcsolatokban is), letisztultság.
– Megfelelő időzítés.
– Meditáció, légzőgyakorlatok.
– Nagyvonalúság.

Mi segítheti az időszak optimális kimenetelét és legkedvezőbb megélését?
– Az elmúlt időszakban fájdalmak értek minket az emberi kapcsolatokban, vagy megszűnt valami, ami értékes volt. Olyan állapotba kerülhettünk, amikor érzéseink, belső fájdalmunk elvonják figyelmünket. Nem érzékeljük a külvilágot, így nem vesszük észre, hogy van merre továbbmenni. Felül kell emelkedni a gyászon, az érzéseken. Nem kell ezt sürgetni, de beleragadni sem, ragaszkodni elmúlt dolgokhoz vagy személyekhez. Segíthet, ha hálát érzünk azért a jóért, amit átélhettünk, amíg tartott és azért is, ami jelenleg jó az életünkben.
– Az év során önálló, magabiztos, megbízható és élettapasztaltokkal rendelkező emberré válhatunk, aki képes a céljai megvalósítására. Megismertük a magány fájdalmát, mégis barátságosak tudunk lenni. A gondolataink átalakulnak, követik érzéseink, lelkesedésünk, tetteink. Megváltozik a személyiségünk. Meg tudjuk teremteni a kölcsönös tiszteletet, függetlenséget a hitben és ezt békés módon kinyilvánítani. Tiszteljük és elismerjük mások igazságát, ahogyan a sajátunkat.

Milyen hozzáállás segít az időszak során?
– Át kell gondolnunk, hogy vágyaink megvalósításához kellően megalapozott-e a tervünk, alaposan felkészültünk-e arra, hogy az anyagi világban megvalósítsuk. Vagy hamarabb próbálunk teremteni, mint ahogy valóban készen állnánk rá. Érezhetjük akadályoztatva magunkat, de ezért felesleges másokat hibáztatni és önmagunkat pedig áltatva áldozatnak érezni. Ellenérzéseink, bizonytalanságaink, elégedetlenségeink foghatnak vissza. A tovább lépéshez őszintén szembe kell néznünk helyzetünkkel. Tetteink hogyan függnek össze azzal, hogy rendre nem sikerül a valódi áttörés? Hajlandóak vagyunk a fejlődés érdekében új dolgokra, hogy megérjünk a feladatra?

Társadalmi szinten:
– Várhatóak munkahelyi változások, munka és elképzelések közötti ellentétek, elégedetlenség. Illetve az, hogy sok, kitartó munkával lehet elérni eredményt.
– Tartalékok szükségessége és felhasználása.
– Forrongás, elégedetlenség, „föld alatti mozgalmak”, karizmatikus vezetők megjelenése.
– Fellendülhet a fémmegmunkálás, gépészet, járműipar, fodrászat, szabóság, konyhai tevékenység (május-júniustól), favágás, takarítás, stb.
– Kedvez az időszak a joggal, törvényhozással, ítéletalkotással, pénzügyekkel kapcsolatos ágazatoknak, illetve nőhet a vezetés, katonaság, hatóságok szerepe.
– A földművelés, hazai termékek előtérbe kerülhetnek.
– Jobban előtérbe kerülhetnek a művészeti ágak és művelőik, alkotások, az evilágon túli érzékelések és minden, ami egyedi, különleges, a megszokottól eltérő.

Fentiek természetesen kollektív szinten érvényesek, hogy egyénileg ki hogyan éli meg az időszakot, az nagyon különböző lehet.
Az előrejelzés csupán tájékoztató jellegű, melyet a személyes képlet is befolyásol.

 

Állatjegyek szerinti előrejelzés

Az év hangsúlyosabb témái lehetnek:

-Jang Fa napon született számára munkával kapcsolatos kérdések, hivatalos ügyek, szabályok betartása. Hölgyek esetében párkapcsolati kérdések, az „igazi” iránti vágy megjelenése.

-Jang Tűz napon született számára felmerülhet a biztosabb anyagiak megteremtésének igénye, könnyebb elvégezni a feladatokat, tevékenységeket. Fontosabbá válhatnak a párkapcsolati kérdések. Kisugárzásával könnyen felhívja magára az emberek figyelmét. Arra ügyeljen, hogy ne agyalja túl a dolgokat.

Jang Föld napon született számára a kommunikáció, önkifejezés, kreativitás, prezentáció, tárgyalás, bármilyen jellegű szereplés, előadás.

Jang Fém napon született életében megjelenhetnek versenytársak, riválisok, nagyobb nyilvánosság, anyagi kiadás, olyan veszteség, mely a túlzott ragaszkodás miatt okozhat fájdalmat.

Jang Víz napon született számára a kényelem, biztonság kérdései, fontos az elvonulás, kellő pihenés, töltekezés, tanulás, önképzés, önismeret fejlesztése.

-Jin Fa napon született számára a saját szabályok, értékek, normák válnak központi kérdéssé. Azok az emberi kapcsolatok kerülnek előtérbe, melyekben nehézségek, ellentétek, konfliktusok tapasztalhatók, a helyzetek rugalmas alkalmazkodást kívánnak meg. Jellemzőbb lehet a fáradtság, nehezebb belekezdeni új feladatokba. Kedvező időszak ahhoz, hogy felhívja magára a figyelmet abban, amiben tehetséges anélkül, hogy ezért előtérbe nyomná magát.

-Jin Tűz napon született számára a bizonytalan kiadások és a biztosabb anyagiak megteremtése válhat kérdéssé.

Jin Föld napon született számára fontos lesz a megfelelő minőségű és mennyiségű beszélgetés, önkifejezés, kreativitás elsősorban az őt érdeklő szakterületen való kommunikáció.

Jin Fém napon született életében növekedhet a barátkozásra való igény, hasonló érdeklődésű emberekkel való időtöltés. Másik megélésben visszavonulva saját személyiségfejlődésében tehet előrelépést.

Jin Víz napon született megérzései felerősödhetnek, spiritualitás, ezotéria iránti érdeklődése, feltöltekezésre vonatkozó igénye növekedhet.

Képlet ellenőrzéséhez kalkulátor az alábbi linken található:

https://kinai-horoszkop.com/kalkulator/

Az állatjegyekről írtak leghangsúlyosabban akkor érvényesek, ha a születés napja az adott állatjegy, vonatkoztatható a személyiségre, párkapcsolati kérdésekre.
A születés hónapjának állatjegye például a munkahelyi, családi, baráti kör, viselkedésre vonatkozó életterületeken jelentkező hatásokat mutatja.
A születés évének állatjegye a tágabb külvilágot érintő életterületekre mutat rá, mint pl. idegenek, nyilvánosság, külföld, távoli ismerősök.
A születés órájának állatjegye mutatja például a vágyakkal, tervekkel, titkokkal, gyermekekkel, hobbival kapcsolatos hatásokat.

TIGRIS

A magabiztos Tigris szülöttre lehetőségekben bővelkedő év vár, azonban ahhoz, hogy ezeket észrevegye, szemfülesnek, körültekintőnek kell lennie. Ragadja meg az alkalmakat, kapcsolódjon eseményekhez, emberekhez. Élete kiteljesedésen mehet keresztül, melynek során átalakulhatnak kapcsolatai is. Egyre inkább azoknak az embereknek keresi a társaságát, akikkel megértik egymást, megélheti a szeretet érzését és akik nem szólják le álmait. Ez amiatt is fontos, hogy megőrizhesse hitét: akkor tud kiteljesedni, ha bízik magában. Leszüretelheti eddigi munkája gyümölcsét, de fontos, hogy ne pazaroljon. Olyan tevékenységet végezzen, amiben örömét leli és gondoskodjon belső értékeinek gyarapodásáról is. A pozitívra, az élet szép dolgaira összpontosítva tervezze meg előre cselekedeteit. Vizsgálja meg, el tudja-e fogadni, kérni a segítséget? Ha ellenérzései vannak, derítse fel ennek mélyen rejlő okait. Úgy érzi, nem érdemli meg, vagy hogy mindent egyedül kell megoldania? Lehet, hogy valakinek szüksége lesz a nagylelkűségére, de az is lehet, hogy Ön lesz másokra szorulva. A támogatás kölcsönössége, annak megengedése fontos az életben. Ahol hatalommal bír mások felett, ügyeljen az igazságosságra, a segítő, gondoskodó iránymutatásra.

NYÚL

A Nyúl szülöttnek a Bivaly évében szüksége lesz diplomáciai készségére ahhoz, hogy együtt tudjon működni másokkal és a változásokkal, melyek letéríthetik útjáról. Jó, ha rendelkezik biztos alapokkal mind személyisége, mind hétköznapi élete tekintetében. Ez a stabilitás kell most ahhoz, hogy türelmesen végig tudja gondolni, milyen új lehetőségekbe vágna bele, milyen irány felé fordulna szívesen. Olyan terveket szőjön, melyek ösztönzőleg hatnak Önre, lelkesedéssel töltik fel. Legyen türelmes, ne siettessen semmit. Minden rendelt időben érkezik, még az imáira várt válaszok is, amennyiben nem akarja irányítani és nyitott szívvel várja. Ahol kihívásokkal találkozik, segíthet a másokkal való együttműködés, szövetségre lépés. A kölcsönös segítség és védelem által egy másfajta stabilitást is megtapasztalhat. Örüljön a kis eredményeknek is, hiszen sok apró cél, ötlet megvalósítása vezet egy nagyobb beteljesüléséig. Legyen kitartó a nehézségek idején, valamint kerülje a meggondolatlan pénzügyi döntéseket. Szüksége lehet véleménye megváltoztatására, módszeres hozzáállásra, tervezésre. Bízzon magában, örüljön sikereinek, mert a változások reményei megvalósulása felé vezetik.

SÁRKÁNY

A Sárkánynak ki kellene lépnie egy negatív élethelyzetből, azonban félelmei visszafoghatják. Nem tudja mi vár rá, ha változtat, anyagi vagy érzelmi biztonságvágyából fakadóan előfordulhat, hogy halogatja a szükséges lépéseket. Amennyiben munkahelyén vagy kapcsolataiban van olyan helyzetben, amely számára hosszabb távon stresszt okoz, megoldást az hozhat, ha képviseli saját érdekeit. Mondja el mi az, ami az Ön számára nem komfortos, amit másként szeretne a jövőben alakítani. Bármennyire is fél, bizonytalan, ragaszkodna a megszokotthoz, ha a jelenlegi helyzet tarthatatlan, akkor a legjobb döntés, ha felvállalva ezt kommunikálja az érintettek felé. Saját értékrendjét kövesse, ne féljen az esetleges veszteségektől. Ha a meglévőt nem tudja magasabb szintre emelni, tekintsen úgy az eseményekre, mint új lehetőségre. Figyelje, mit sodor útjába az élet akkor, ha kellő bátorsággal tekint előre. Gondolatai sokat foroghatnak az anyagiak körül, legjobb, amit tehet, ha takarékoskodik, ugyanakkor megosztja azt, amilye van. Felszabadultan örüljön annak, amit eddig elért, ami a háttérben biztonságát adja, ahová mindig hazatérhet, akikkel összetartozik, és akikért bizakodó hangulatot ölthet.

KÍGYÓ

A Kígyó jegy szülöttjének a Bivaly évben az őszinteséggel, nyíltsággal, irgalmassággal kapcsolatos érzelmei, könyörületes és védelmező ösztönei kerülhetnek előtérbe. Bizonyos esetekben úgy ítélheti meg, hogy érzései korlátozzák szabadságában, ezért célszerű kialakítania és fenntartania belső egyensúlyát. Ennek egyik legjobb módja, ha egyrészt teret enged megérzéseinek, másrészt művészeti területen éli meg és bontakoztatja ki érzelmeit. Ezáltal végbemegy egy gyógyulási folyamat Önben, aminek köszönhetően hétköznapi életében fenn tudja tartani az értelem és érzelem egyensúlyát. Álmai megvalósításához szüksége lehet határozottságára, akaraterejére, bátorságára. Tartson ki céljai mellett és ha kell, védje meg magát. Felkereshet hivatalos szerveket, ahol intéznie kell ügyeit, vagy valamilyen formában szembesülhet a tisztesség, szabályok, igazságosság fogalmaival. Kerülhet döntéshelyzetekbe, melyeknél fontos lesz, hogy a becsületes utak mellett tegye le a voksát. Ahol hatalommal rendelkezik mások felett, ügyeljen rá, hogy ne éljen vissza vele. Lehetőségek is érkezhetnek életébe, amennyiben kígyó napon született, otthona vagy párkapcsolata újulhat, erősödhet meg. Ha Kígyó havában született, munkájában vagy barátságaiban számíthat fejlődési lehetőségre.

A sok változást hozó, felkavaró Patkány év után a Ló szülött érzelmi feloldódást és megnyugvást élhet át. Ehhez az kell, hogy érzékenyen, finoman lezárja, elengedje a múltban történteket, ezáltal megújulhasson. Az életben a változások, befejezések akkor is lezajlanak ha félünk, és akkor is, ha elfogadó jelenléttel, békében megéljük. Úgy érezheti, hogy bizonyos esetekben mentális védelemre szorul, rejtélyes külső támadásokat sejthet a háttérben. Korábban már lehetett hasonló szituációban és most szeretné elkerülni a következményeket. Miközben lehet, hogy nincs is tényleges fenyegető körülmény, ellenség, csak a múlt negatívumai miatt szorong. Vizsgálja meg, mennyire valós a veszély és mit tud tenni védelme érdekében. Ne csak tettekben gondolkodjon, hanem keressen alternatív, természetfeletti, vagy szellemi megoldásokat, lehetőségeket is, ezek most nagy segítségére lehetnek, hiszen esetleges aggodalmai is ezen a síkon jelenhetnek meg. Ezen a módon próbáljon másoknak is segíteni, illetve az Ön életében is megjelenhet egy olyan tanító, aki spirituális fejlődését tudja támogatni. Élje meg kreativitását, alkotókészségét, ez javít hangulatán, örömmel tölti fel szívét.

KECSKE

A Kecske szülött akkor tudja a Bivaly évében rá váró nehézségeket könnyen leküzdeni, ha hozzáállásának alapja az elfogadó szeretet. Elfogadja a különbözőségeket, észreveszi a jót, ami mindenkiben rejlik, tudja azt, hogy az előítéletek értékes kapcsolatoktól foszthatnák meg. Ebben a tiszta, befogadó állapotban tudja igazán megélni és kibontakoztatni tehetségét. Örüljön az életnek avval a bizalommal, hogy az univerzum eddig is gondoskodott Önről, ezután is úgy alakul minden, ahogyan leginkább az érdekeit, fejlődését szolgálja. Akkor is, ha az más, mint amit korábban eltervezett. Evvel a nyíltsággal a változásokban nem a nehézségeket, hanem az új lehetőségeket látja meg. Vizsgálja meg, hogy mi nyújt Önnek biztonságot, az anyagiak, otthon, kapcsolatok? Vagy megtalálta már azt a belső erőt, ami akkor is biztonságban tartja, amikor a külső körülmények változóban vannak? Hosszú ideje dolgozik már vágyai eléréséért, sok időt, energiát fektetett a munkába, így kellő tudásra, szakértelemre tett szert. Ne adja fel a cél előtt, mert kitartása és önbizalma is megmérettetésre kerülhet. Ne legyen kishitű, merje megmutatni a világnak, amit tud.

MAJOM

A Majom szülött a mozgalmas és érzelmes Patkány év után a Bivaly évében nosztalgikus, érzékeny hangulatba kerülhet. Felidézheti régi vágyait, álmait, gyermekkora gondtalanságát és sebezhetőségét, veszteségeit. Ha túlzott a múltbéli eseményekhez, személyekhez való ragaszkodása, most ideje enyhíteni ezen. Segítségére lehet, ha vidám, önfeledt gyermeki énjét idézi fel. Ügyeljen arra, hogy álmodozásai közben, illetve esetleges függőségei, szenvedélyei okán ne szakadjon meg kapcsolata a valósággal. Ha egészségtelen módon kötődik munkahelyéhez, vagy egy se vele se nélküle kapcsolat tartja rabságban, ideje kiszabadítania magát a korlátok közül, evvel helyreállítva önbecsülését. Ahol az élet korlátokat állít Ön elé, ott nézőpontváltással és alkalmazkodással új utat kell találnia. Gondoljon arra, nem biztos, hogy a kitűzött célja elérhetetlen, lehet, hogy csak másik, az Ön érdekeit jobban szolgáló útvonalra szeretnék vezetni. Igénye lesz a szeretetteljes, érzelmi alapú kapcsolatokra, a már meglévőkben a megbékélésre, harmóniára. Legyen nyitott az emberek felé, kössön barátságokat, társuljon szükség esetén az üzleti életben.

KAKAS

A Kakas szülött megcsillogtathatja tehetségét a Bivaly évében. Döntéshelyzetbe kerülhet kapcsolatait illetően. Célszerű józan eszére hallgatva leépítenie, ami már nem működik, és megerősíteni azokat a kapcsolódásokat, melyekre szíve is igent mond. Mindehhez szüksége lesz kritikus, de igazságos személyiségére, határozottságra, objektivitásra, de arra is, hogy tudjon elköteleződni, felelősséget vállalni. Ha Kakas napon született, ezen a módon megerősítheti párkapcsolatát is, vagy egyedülállóként megtalálhatja párját. Igénye lesz most az összetartozás érzésére, de ehhez meg kell tanulnia a hiányosságok, régi sérelmek helyett arra koncentrálnia, ami elégedetté teszi. Megbocsátással kimozdulni a sértett, durcás állapotból. Ha arra fókuszál, ami nem jó, túlzottak az elvárásai, nem tud hálás lenni a jóért, ami van, akkor a későbbiekben is ezeket az érzéseket megerősítő eseményeket, személyeket vonz be. Esélyt kap egy életörömmel megélt időszakra, amikor értékeli a jót, elégedett, nyugodt lehet. Töltsön elegendő időt kikapcsolódással, társaságban, összpontosítson az élet szép dolgaira, barátaira és legyen hálás mindezért. Halogatott problémáira is megoldást találhat tiszta gondolatai és kommunikációja által.

KUTYA

A Kutya szülött arra vágyik, hogy gondtalanul élvezni tudja az életet, nem törődve a szabályokkal megélhesse a kalandokat, játékos felszabadultsággal, szabadon, akár egy gyermek. Semmit ne vegyen túlságosan komolyan, legyen rugalmas, kíváncsi, tegyen szokatlan dolgokat. Cselekedjen a szíve szerint, önfeledt örömmel. Ha közben arra is ügyel, hogy ne legyen túlságosan könnyelmű, a Bivaly év megszabadíthatja félelmeitől, szorongásaitól. Magasabb szintre lépve maga mögött hagyhatja berögzült szokásmintáit. Használja az időt tanulásra vagy tanításra, hite és önbizalma megerősítésére. Fordítson figyelmet spirituális fejlődésére is. Vizsgálja meg, hol és miben csapja be, téveszti meg saját magát, illetve másokat? Miben keres kifogásokat, mond mást vagy cselekszik másként, mint amire valójában vágyik? Gyakorolja az önszeretetet, önelfogadást, élvezze az életet, nincs mit és nincs kinek bizonygatnia. Kényelme mellett ügyeljen testi jól létére is, fordítson figyelmet a megfelelő táplálkozásra, mozgásra. Szánjon időt a feltöltődésre, relaxációra, meditációra, melyek megnyugvást hozhatnak időnként felbukkanó komor gondolataira is.

DISZNÓ

A Disznó szülött az anyagi világ örömeit, a jólétet próbálja megélni a Bivaly évében. Ez sikerülhet is számára, mert értékelni tudja, amit kapott, ami körülveszi. Igyekszik kikapcsolódni, társaságban tölteni kellemes perceket. Törekszik az együttműködésre, csapatmunkára mind barátai, mind kollégái körében. Mélyítse tudását, mert úgy tűnik, kinőtte jelenlegi kereteit. Ideje nagyobb kihívást vállalva elkezdeni megvalósítani álmait, figyelve a felbukkanó lehetőségekre, miközben két lábbal áll a földön. Maga mögött hagyva a múltat, most egy új jövőt építhet fel, új szakasz kezdődhet élete bizonyos területein. Maradjon rugalmas, aki hajlandó nézetei megváltoztatására, a visszahúzó érzelmek elengedésére, a belső átalakulásra. Ha nem értékeli adottságait, rosszabb képet fest magáról a valóságosnál, akkor mások sem fogják kellően értékelni. Egységes egészként tekintsen Önmagára, akiben nem a hiányosságok, hanem az értékek dominálnak. Fogadja el a tökéletlenségeket anélkül, hogy alábecsülné magát miattuk. Változáshoz, változtatáshoz kedvező hónap lesz május, de tartsa szem előtt, hogy a változás nem más: a régi elköszön és átadja helyét valami újnak.

PATKÁNY

A Patkány szülött számára kapcsolatain keresztül érkeznek tanítások. Az maradhat életben, ami érzelmi alapú, őszinte. Az esetleges veszteségek bánatot hozhatnak számára, amibe fontos, hogy ne ragadjon bele, a gyász után töltse meg szívét újra hálával, szeretettel. Mások védelmében képes akkor is ünnepi, bizakodó hangulatot ölteni, ha szívében bánat lakik. A Bivaly évében nagyobb belső szilárdságra tehet szert, ami által nagyobb energiával tudja legyőzni az esetleges nehézségeket. Most olyan feladatokban is sikeres lehet, melyek kitartást, szorgalmat, megbízhatóságot, felelősségtudatot igényelnek. Használja fel ezt a lehetőséget munkájában is. Cselekedjen átgondoltan, de ne halogassa a lépéseket, ehelyett hallgasson megérzéseire abban, mikor érett meg a helyzet a cselekvésre, majd lassan, de biztosan haladjon előre. Amikor akadályba ütközik az év során, vagy a körülmények tétlenségre kényszerítik, akkor ha türelmes és körülnéz, azt tapasztalja, hogy mindig érkezik valamilyen formában segítség. Amennyiben nem tud várni, most ahhoz is van ereje és kitartása, hogy összeszedve magát a körülmények ellenére elhagyja a „biztonságot” és kockáztasson.

BIVALY

A Bivaly szülött számára elérkezett az idő, hogy bízzon magában, örülni tudjon az apró sikereknek is, merjen elégedett és bizakodó lenni. Magabiztos és önbizalomteli fellépésre van szükség a részéről, amivel másokat is lelkesíteni tud. Önállóságát célszerű felépítenie, mert most nem szívesen hagyja, hogy mások vezessék. Ha a lehetőség úgy hozza, vállalja fel a nyilvánosságot, szereplést. Feladata most, hogy megkülönböztesse a helyest a helytelentől, elfogulatlanul ítéljen, kiálljon az igazságért. Más megközelítésből vizsgálva tisztán láthatja az előtte álló utat. Figyeljen a részletekre, de lássa egyben az egészet, és amit eddig homály fedett, megvilágosodik. Az év alkalmas tisztázó beszélgetésekre, kommunikációja legyen nyílt és őszinte. Korábbi negatív helyzeteket számolhat fel, ha objektív és éber marad. Megtalálhatja egyensúlyát, békéjét, ha megbocsát saját magának korábbi tévedéseiért, amikor megbízott olyanokban, akik becsapták és azért is, ha elítélte őket. Régi sérelmek kerülhetnek felszínre, ami elősegíti a gyógyulást és a személyes fejlődését. Tartson ki álmai mellett, mert csak akkor tudnak beteljesülni.

Harmonikus és sikeres 2021-et kívánok!
Csik Tímea