2021. október – Kutya hónap előrejelzés

2021. október 8-án belépünk a négyoszlopos sorsfejtés szerinti Jin Fém Bivaly év Jang Föld Kutya havába.
A hónap azok számára lehet kedvezőbb, akiknek hangsúlyos képletükben a Fém elem. Segítségünkre lehet, hogyha legbelsőbb vágyainkat igyekszünk a világban megélni. Azt a vágyat, ami lelkesít, először önmagunkban értelmezzük, majd megmutatjuk a külvilágban tehetségünket. Fontos, hogy mindezt nem türelmetlenül, kapkodva, hanem éretten és józanul végig gondolva, a nem működő részletektől megszabadulva érdemes véghezvinni. Így a külvilág elé már egy letisztult, egyedi, értékes formában kerülhet.
Ez lehet alkotás, szellemi termék, előadás, prezentáció, szépen megszerkesztett mondat, megsütött recept. Bármi, amiben tehetségesnek érezzük magunkat és inspirációból fakad.
Ugyanezen a módon megtisztíthatjuk felzaklató érzelmeinket, gondolatainkat egy belső átalakító folyamaton keresztül úgy, hogy a külvilágban megjelenve már képesek vagyunk uralni ezeket. Az időszak az arra hajlamosakban előhozhatja az indulatokat, türelmetlenséget, túlfűtöttséget. Az elfojtás nem fog megoldást hozni. Azt azonban tudjuk befolyásolni, hogy dolgozva magunkon, belső világunkban, elvonulva mi magunk igyekszünk feltárni és áttranszformálni ezeket. Akár úgy, hogy egy alkotásban feldolgozzuk, kifejezzük. Valószínűleg mindezek érdekében a társasági életre kevesebb lehetőséget kapunk, ellenben a csendes elvonulásra igényünk lehet. Ez akkor kedvező, ha nem csalódásainkkal való szembenézés elől menekülünk magányba.

Kapcsolataink működése, hitelessége is vizsgálat alá kerül. Megjelenhet rivalizálás, irigység, túlzott felpörgetettség, türelmetlenség, panaszkodás, túlagyalás. Kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor sarokba szorítva érezzük magunkat egy társaság, vagy valaki mindent elsöprő akarata által. Esetleg befolyásolni, kihasználni akarnak, vagy visszaélnek fölérendelt helyzetükkel. Belefuthatunk hatalmi játszmákba, ármánykodásba.
Amennyiben nem sikerült az előző bekezdésben írtaknak megfelelően felszínre hozni és transzformálni saját érzés és gondolatvilágunk indulatos, agresszív megnyilvánulásait, akkor mi magunk viselkedhetünk öntudatlanul így másokkal.
Segíthet, ha a kiegyensúlyozottságra törekszünk, sokat relaxálunk, minden nap végén átgondoljuk megnyilvánulásainkat, érzéseinket és megvizsgáljuk azok gyökerét, „miértjét”. A tudatosítás az első lépés a változtatás útján. Idővel nap közben is rajta tudjuk kapni magunkat, ha valamit ösztönből, nem pedig tudatosan, éber jelenléttel cselekszünk vagy mondunk.

Az ősz a lombhullás, aratás analógiás értelmezésével rámutat arra, hogy az élet körforgásában elkerülhetetlen az elmúlás, veszteség, megválás ahhoz, hogy azután megszülethessen valami új. Az élet minden területére vonatkoztatható ez: ideje megszabadulni idejétmúlt szokásainktól, működésképtelen tevékenységektől, emberi kapcsolatoktól, nem használt tárgyaktól. Ez a november 7-ig tartó Kutya hónap szellemi és lelki szinten is hozhatja az elmúlással való szembenézés szükségességét életünkben. Legnehezebb az, amikor szeretteink elvesztését éljük meg. Az elmúláshoz fűződő tudati hozzáállásunk, gondolataink befolyásolják azt, hogy milyen érzelmeket élünk meg. Amikor túlzottan az anyag síkjához kötődünk, elszenvedjük érzelmeinket, veszteségeinket. Amikor eljutunk a kereső állapotba, kutatjuk az anyagi síkon túli világot, megjelenik a hit valamilyen formája, akkor ezt érzelmi megéléseink is lekövetik. Fáj még a veszteség, de már benne van a hit és a remény gyógyító ereje. Amikor pedig bizonyossággal tudjuk azt is, ami megfoghatatlan, már egészen más gondolatokat és érzelmeket vált ki belőlünk az elmúlás, értjük szükségességét, látjuk benne a fejlődés következő lépcsőfokának lehetőségét. Ez egy hosszú belső folyamat, aminek útját egész életünkben járjuk, most talán egy intenzívebb szakaszhoz érve.

Kedvező tevékenységek:
– Külső és belső takarítás, tisztítás, tisztulás.
– Meditáció, légzőgyakorlatok.
– Jó hatással lehet a Naplemente, friss levegő, esti séta.
– Konyhai feladatok, fodrászat, szabászat, favágás, aratás, szüret.

Mi segítheti az időszak optimális kimenetelét és legkedvezőbb megélését?
– Megfigyelő képességünket, éberségünket és rugalmasságunkat kell elővenni, fejleszteni. Új impulzusok érhetnek olyan területen, melyben még viszonylag kisebb a tapasztalatunk. Szemrehányások, viták adódhatnak, kritikus, kötekedő személyek zavarhatják meg nyugalmunkat. Olyan helyzetekbe kerülhetünk, melyben intézkedni kell és megvédeni magunkat megfelelő, tiszta kommunikáció által. Eszesen, tisztán és bátran beszélni, de nem zsörtölődni. Az esetleges kritikát humorral oldani, illetve mi magunk se vigyük túlzásba a mások irányában tett szemrehányásokat. Célszerű az eszünkre is hallgatni.
– Az éber tudatosság ahhoz is elengedhetetlen, hogy az érkező új, kedvező lehetőséget felismerhessük és élni tudjunk vele. Ha megragadjuk, hosszú távon külső vagy belső gazdagság, stabilitás lehet jutalmunk. Mindezt kreativitás, termékenység, jó közérzet, ötletek, támogatottság érzése, kiteljesedés kísérheti, miközben lassan, de biztosan stabilizálódik belső világunk.

Milyen hozzáállás segít az időszak során?
– Önmagunkkal való őszinte szembenézés, önnemesítés.
– Félelem nélküli felelősségfelvállalás.
– Igazságosság, becsületesség, felszabadultság.
– Kitartás, bátorság, nagyvonalúság.
– Ami elavult, nem működik, szükségtelen, attól megválunk, elengedjük, helyet teremtve evvel az újnak, jobbnak, működőképesebbnek.

Társadalmi szinten:
Számítani lehet olyan szabályozásra, vagy korlátozásra, ami nem feltétlenül nemzetközi értelemben érvényes. Nem mindenképpen kapcsolódik ez közvetlenül a vírussal összefüggő korlátozásokhoz. Megjelenhet kívülről érkező elvárás, „fegyelmezés” formájában is.

Az előrejelzés csupán tájékoztató jellegű, melyet a személyes képlet is befolyásol.

Harmonikus és sikeres októbert kívánok!
Csik Tímea