2022. április – Sárkány hónap előrejelzés


2022. április 4-én belépünk a négyoszlopos sorsfejtés szerinti Jang Víz Tigris év Jang Fa Sárkány havába.
Általánosságban azt tapasztalhatjuk, hogy ritkán adottak a feltételek ahhoz, amit tenni szeretnénk. A külső kedvezőtlenségek megkívánják, hogy lelki világunkban legyünk erősek. A körülmények ugyan nem adnak teret vágyaink megvalósításának, nem tudunk kibontakozni, mégis megtalálhatjuk ennek módját belső világunkban.
Kedvező lehet a hónap azok számára, akik képzeletük, fantáziájuk, intuíciójuk teremtette gondolataikat szeretnék megosztani a külvilággal. Ilyenek például az írók, tanácsadók, segítők, motivációs területen tevékenykedők, de akár filmkészítők, művészek, előadók, programozók is. Akik elvonultan, önmagukban felszínre hozzák, megteremtik azt a végső formát, amit aztán átnyújtanak, továbbítanak számukra idegen emberek felé. Kevésbé kedvez az időszak azok számára, akik személyes kapcsolatok, találkozások formájában indítanának új dolgokat, vagy terveznek új megvalósításokat. Hiába érkezett meg a tavasz, nem nyüzsög a társasélet, viszonylag kevés az összejövetel. Ellenben a titkos, zártkörű összejövetelek száma növekedhet. Aki titkos társaság tagja, az most is élhet aktív társasági életet. Már csak amiatt is, mert ez a Sárkány hónap kedvez a titokzatos, eltitkolt, elzárt dolgoknak, ugyanakkor ezek mégis kiszivároghatnak, napvilágra kerülhetnek. Jellemző lehet az is, hogy a dolgok, vagy személyek nem azok, aminek látszanak, vagy másnak látszik, mint ami mögötte van, esetleg titkol valamit. Félreértések adódhatnak. Bizonyos emberek kiváltságosnak érezhetik magukat, azt kommunikálhatják, hogy nekik van igazuk, saját elképzeléseiket akarják másokra erőltetni, vagy saját anyagi hasznukat remélik. Jellemzőbb lehet a vélemények ütköztetése, a múlt felhánytorgatása, egymás hibáztatása. Mind ezek miatt, óvatosan, körültekintően gondoljuk meg, hogy mi az, amit elhiszünk, mi az, amit fenntartással kezelünk, máskülönben saját magunknak okozunk csalódást hiszékenységünk által. Ilyen esetben vezessük ezt vissza önmagunkra és tudatosan igyekezzünk, hogy a jövőben jobban gondoljuk meg, mit engedünk és építünk be saját hitvilágunkba.

Jellemzőbb lehet az elhatárolódás, elszigetelődés. Növekedhet az önvédelem igényéből adódó el- és bezárkózás, az ezt alátámasztó gondolatok és viselkedés meghatározó lehet. Például félelem keltő gondolatok ébredhetnek bennünk, amiből adódik egy elzárkózó, védekező viselkedés, érzéseink ki nem mondása, információk visszatartása. Jobban otthonunkra, legközelebbi hozzátartozóinkra lehetünk utalva, de legalábbis együttműködésre késztetve. Alkalmas az időszak családon belüli, párkapcsolati múltbéli félreértések, sérelmek felszínre hozásához és tisztázásához.
Sűrűbben találkozhatunk nem megfelelően megválasztott kommunikációval akár stílusában, akár témájában. Nehézkes, sértő, vagy bántó lehet az információ csere az egymástól elhatárolódott emberek, csoportok között. Akkor tudunk szívhez szólni, ha megtaláljuk magunkban a szeretet hangját. Ezt a szakadékot most a fentebb említett belső világukban alkotó, teremtő, egység és szeretet fókuszú gondolatvilágukat a külvilággal megosztó emberek tudják áthidalni, és evvel másokat segíteni.

Kedvező tevékenységek:
– Olyan tevékenységek keresése, melyek lelkesedéssel töltenek el, álmaink megvalósításához visznek közelebb.
– Tervezés, oktatás, tanácsadás, tájékoztatás, hírközlés, írás, rajzolás, művészetekkel való foglalkozás.
– Kertészkedés, növényekkel, fákkal foglalkozás.
– Korán kelés.
– Kedvező időszak számítógépes munkához, sütés-főzéshez, filmekhez, előadóművészethez.
– Rejtett dolgok megvilágítása.
– Mozgás, sport, kirándulás, kerékpározás.

Mi segítheti az időszak optimális kimenetelét és legkedvezőbb megélését?
– Titkok lepleződhetnek le. Hallgassunk megérzéseinkre, de amiben még nem látunk tisztán, várjunk. Akinek személyisége nem elég stabil, ezen kell még dolgoznia, erősítenie. Meg kell tanulnunk megkülönböztetni a látszatot a valóságtól. Akkor nem okoz bennünk konfliktust a kívülről érkező vélemény, esemény. Képzeletünk szárnyalhat a múlt emlékei és illúziók között. A látszat és a valóság konfliktusa tudattalan félelmeink felbukkanását segíti elő, ezáltal az azokkal való szembenézés lehetőségét hozza számunkra. Ami nem a mi valóságunk, vagy ami kétértelmű, azt ne fogadjuk be, ne hagyjuk, hogy befolyásoljon döntéseinkben, működésünkben, utunkon. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni hamis dolgok által, mert csalódást okozunk vele saját magunknak.
– Akkor olyan érzelmi szabadságot, boldog időszakot élhetünk át, melyben valami, amit terveztünk, a sors által megadatik. Próbáljuk minél nagyobb felszabadultsággal átélni, ami ránk vár. A biztonság, ahová mindig visszatérhetünk, önmagunkban van. Annak tudunk most örülni, amit eddig elértünk, aminek megmutatkozik most az eredménye, amiben örömmel és lelkesedéssel tudunk létezni. Vagy a már meglévőt emelhetjük magasabb szintre. Akkor élhetjük meg leginkább a szabadság, felszabadultság érzését, ha nem mások elvárásai szerint élünk. Önmagunkat figyeljük, saját igényeinket, viselkedésünket, azután saját értékrendünkhöz igazodjunk. Vizsgáljuk meg az örömre, kikapcsolódásra való képességünket és hogy mennyire vagyunk nyitottak az újra? Törekedjünk az egyensúlyra. Akkor tudunk felszabadultan örülni bárminek is, ha nem félünk és biztonságban érezzük magunkat.

Milyen hozzáállás segít az időszak során?
Szívünk olykor ünneplőbe öltözik, de benne lakik a bánat is. Van, amikor mások védelme érdekében nem mutatjuk fájdalmunkat, elengedjük, ami elmúlt és valaki kedvéért a jelenben rejlő lehetőségekre figyelve ünnepi, bizakodó hangulatot öltünk. Valóságosat. Képesek vagyunk rá saját belső erőnkre támaszkodva. Váratlan hírek, nehéz döntések mögött lássuk meg az erőt. Sajátunkat és másokét is. Érettség az, amikor a közösség érdekében félre tudjuk tenni saját szempontjainkat, olyan ünnep ez, amibe szomorúság vegyül.

Társadalmi szinten:
– Várható közösségi elhatárolódás, elzárkózás, egymás hibáztatása, kommunikációs csatározás, kioktatás. Például ki kire szavazott és azt miért tette rosszul.
– A vezetés próbálhat elérni az egyes emberekhez, hatást gyakorolni rájuk, például mások múltbéli hibáit emlegetve megítélésben előnyhöz jutni, kedvezőbbnek tűnni.
– A külső körülmények az év korábbi hónapjaihoz képest is kedvezőtlenebbek lehetnek.
– Külső nyomás, korlátok hatására tovább csökkenhet a biztonság és kényelemérzet. A vezetők, hatalmak azt mutatják, hogy együttérzőek és támogatják a megfelelő körülményeket, általános biztonságérzetet, de a tettek alapján ennek az ellenkezője igaz. A látszat különbözik a valóságtól.
– A hónap képlete alapján még várhatóan útra kelnek menekültek a háborús övezetből. Ebben a helyzetben is vannak, akik inkább elzárkóznak és vannak, akik az önzetlen szeretet megélését választva segítő kezet nyújtanak ténylegesen vagy képletesen.

A 2022-es év egyes havi előrejelzései a teljes Tigris év előrejelzésének fényében értelmezhetőek, melyet ide kattintva olvashatsz.

Az előrejelzés csupán tájékoztató jellegű, melyet a személyes képlet is befolyásol.

Harmonikus és kiegyensúlyozott áprilist kívánok!
Csik Tímea