2022. február – Tigris év előrejelzés

2022. február 3-án belépünk a négyoszlopos sorsfejtés szerinti Jang Víz Tigris évbe. (Szolár újév, ami a Nap ekliptikai helyzetén alapszik, nem azonos a kínai holdújévvel.)
A Tigris évében válaszutakhoz érkezhetünk, melyek előtt állva tisztánlátás hiányában érezhetünk bizonytalanságot. Nem feltétlenül tudjuk, melyik a jobb döntés, ezért jellemző lehet a habozás. Mivel az évindulás képletében jelentős a víz hangsúly, hajlamosak lehetünk az érzelmi alapú döntések meghozatalára. Lehetnek helyzetek, ahol időközben meggondoljuk magukat és más döntést hozva egy másik útra lépünk.
Hogyan láthatunk tisztábban? Csak is úgy, ha nem kívülről várunk megoldásokat, igyekszünk minél magasabb nézőpontból, hálózatszerű gondolkodással tekinteni a dolgokra, miszerint minden mindennel összefügg. Többek között ezért is szükséges továbbra is az intenzív belső munka, önismeret, fejlődés, tudattágítás.
Lehet és jó is csoportokhoz tartozni, hiteles véleményeket meghallgatni, de egyéni életünkben, egyéni helyzeteinkben a végső döntés felelősségét nekünk magunknak kell felvállalnunk.
Ezek a bizonytalanságot hozó helyzetek kapcsolódhatnak olyan eseményekhez, melyek köthetők egyfelől biztonságérzetünkhöz, kényelmünkhöz, másfelől a hatalomhoz, szabályokhoz, korlátozásokhoz. Körülményeink még nem teszik lehetővé a szándékaink szerinti megvalósításokat, korlátokba ütközhetünk. Elsősorban munka és a tágabb hétköznapi életünk során. Lehetnek dolgok, amiket el kell engednünk. Vagy azért, mert elveszik tőlünk, elveszítjük, vagy mert lemondunk róla a kisebb rosszat választva. Ezek jellemzően olyasmik, amihez túlzott a ragaszkodásunk, vagy olyan tettek következményei, amit túlzott ragaszkodásból teszünk. De most elengedhetjük azokat az idejétmúlt szokásainkat, mintáinkat is, melyek emberi kapcsolatainkban való viselkedésünket jellemzik.
Mindeközben leginkább a biztonságot keresnénk, a kapaszkodó pontokat, kötődéseket, ezeknek rendelhetjük alá döntéseinket is. Nem biztos azonban, hogy a pillanatnyinak biztonságosnak tűnő választás hosszútávon biztonságot hoz.
A bizonytalanság érzet megjelenhet abban is, hogy kivel működjünk együtt, melyik közösséghez tartozzunk, ki mellett tegyük le a voksunkat? Ebben sem feltétlenül tiszta a kép, mert semmi nem az, aminek látszik, mást mutat, mint ami/aki valójában.
Szükséges tehát a magasabb nézőpont, a dolgok mögé látás, olyan tárgyilagos nézőpont, ahol a személyiségünk már egyre kevésbé befolyásolja gondolkodásunkat. Fontos, hogy meddig jutottunk el ebben a folyamatban az erre teret adó elmúlt néhány évben.
Támogatást kapnak társaiktól azok, akik már megtalálták azt a közösséget, barátokat, akikkel otthonosan, biztonságban érzik magukat. Akik együtt tudnak működni, összefogni közvetlen környezetükkel (szomszéddal, barátokkal, közeli rokonokkal, családdal).

Az elmúlt két év inkább a szellemi hozzáállást, elmélkedést támogatta, most az önismereti munka mellett megjelenik a kezdeményező erő, cselekvés, aktivitás, mozgás, utazás. Annak ellenére is, hogy bizonyos korlátozások látványosak lehetnek. Lehet, hogy kerülőutakat találunk, vagy kiállva magunkért megtaláljuk az aktivitás, utazás módját. Ezt támogatja az ötletesség, kreativitás, különféle tervek születése és az a fajta alkalmazkodókészség, ami rugalmasan utat talál magának célja eléréséhez a folyamatosan változó helyzetekben is. A rendkívüli mértékben megszaporodó utazások utalhatnak a menekültekre is, akik hosszú utat tesznek meg menekülve jelenlegi helyzetükből. Nem csak országokban, hanem családokban is adódhatnak ellenségeskedés, egymás el nem fogadása, ahol a személyes sérelmek miatt, menekülve a másiktól és a légkörből egyesek a költözést, utazást választják. Jelentőséget kaphat a megbocsátásra való képesség (ami nem egyenlő a méltatlan helyzetek elfogadásával). A hiteles és értékes kapcsolatok keresése, kialakítása kerül előtérbe, ami járhat avval, hogy elveszítünk ezeknek az értékeknek nem megfeleltethető kapcsolatokat.

Az évindulás képletében számottevő a víz, jelezve, hogy a járvány még velünk marad. De a hangsúlyos Jang Víz jelöli azt is, hogy árvizekre, áradásokra, illetve mély érzelmi hullámzásokra számíthatunk. Aki hajlamos rá, annak érdemes figyelmet fordítania a tudatmódosító szerek kerülésére. Ne vigyünk túlzásba semmit, kerüljük a függőséget okozó helyzeteket, a túlzott szórakozást, élénkítőszereket, gyógyszerfogyasztást, a féktelen vágyakat és indulatokat, a túlzott álomvilágba menekülést.
Bármilyen területen jellemző lehet, hogy a mélyből titkok kerülnek a felszínre, „feldobja a víz”.

Kedvező tevékenységek:
– Önképzés, kreativitás. Fejlődés iránti vágy beteljesítése.
– Ötletek, tervek tudatos kidolgozása és rugalmas alakítása.
– Változás, megújulás. Megbocsátásra való képesség.
– Önkorlátozás, önfegyelmezés gyakorlása.

Mi segítheti az időszak optimális kimenetelét és legkedvezőbb megélését?
– Szükségessé válik, hogy vágyainkból, terveinkből, elképzelt jövőképünkből kiindulva kreatívan és lelkesen kezdeményezve lépjünk fel. Ha még nem sikerült, kellő magabiztosságot, határozottságot, önbizalmat érdemes kifejlesztenünk magunkban. Mert az érkező új feladatokhoz önállóságra, bátorságra és vállalkozó kedvre lesz szükségünk. Ügyeljünk arra, hogy ne nyomjuk rá másokra saját akaratunkat. Kerüljük a hirtelenséget, haragot, indulatosságot, az ilyen állapotokban hozott döntéseket.
– Az év során a stabilitást keressük önmagunkban és körülményeinkben. Megteremtenénk a biztonságot, de ha elsősorban a földi értékekben szeretnénk gyarapodni, ha úgy gondoljuk, akkor élhetünk boldog és nyugodt életet, ha ezt el tudjuk érni és nem magunkban keressük a belső biztonságot, akkor ez nem feltétlenül fog sikerülni. Párkapcsolat területén is most inkább a stabilitásra van igény, mint a folyamatos újdonság varázsára. Kedvező az időszak abból a szempontból, hogy vegyük észre és becsüljük meg, amink van, az élet örömeit, amit kapunk. Legyünk türelmesek, várjuk ki, amíg beérik munkánk gyümölcse, ne siettessünk semmit. Kerüljük a meggondolatlan pénzügyi döntéseket.

Milyen hozzáállás segít az időszak során?
– Hitünk megerősítésére van szükség. Mértékletességre. Szellemi gyakorlatok, meditáció, vallásgyakorlás segíthetnek a hétköznapokban.
Figyeljük és fegyelmezzük meg érzelmeinket, ez céljaink eléréséhez elengedhetetlen. Ha bizonyos érzelmek küzdelmet okoznak bennünk, érdemes megkeresni az adott érzelmet milyen meggyőződés, gondolkodásmód váltja ki bennünk és azon változtatni. Amennyiben úgy érezzük, nem kapjuk meg, amire vágyunk, jusson eszünkbe, hogy jelen valóságunkat mi teremtettük magunknak, jelenleg erre van szükségünk. Vizsgáljuk meg, valósághűen látjuk-e életünket. Gondoljuk át, mit adhatunk, hogyan tudjuk jelen helyzetből kihozni a legjobbat és tegyünk valamit másokért megélve a szolgálat örömét. Ez a kitartó és következetes érzelmi helytállás időszaka lehet számunkra, mely során képesek vagyunk a hosszútávú alkotásra is. Lássuk és becsüljük meg azt, amink van!

Társadalmi szinten:
– A korábbiakhoz mérten sok utazás, mozgás, „népvándorlás”, több költözés valószínűsíthető.
– Új forrásból származó biztos és rendszeres bevételekre nem utal a képlet, ellenben ahol van tartalék, megtakarítás, annak megfogyatkozására lehet számítani.
– Válaszutak, választási lehetőségek, amikor bizonytalan az, hogy mit is válasszunk, nem átláthatók a helyzetek.
– Politikai titkok, háttérben megbújó szándékok idővel felszínre kerülhetnek.
– Diszharmonikus esetben elszabadulhatnak az indulatok.
– Harmonikus megélésben mély felismerések születhetnek, titokzatos dolgokat érthetünk meg, sokat fejlődhetünk a szellemi önművelésben, bölcsebbekké válhatunk.
– Születhetnek új felfedezések, de olyanok is, amik gátolják, visszavetik az emberiség továbbfejlődését.
– Az együttérzés és újító érzék fontos lesz.

Az előrejelzés csupán tájékoztató jellegű, melyet a személyes képlet is befolyásol.

Harmonikus és sikeres 2022-es évet kívánok!
Csik Tímea