2023 Jin Víz Nyúl év előrejelzés

Kétféle út, kétféle megélés
A 2023-as Jin Víz Nyúl év általános előrejelzését, valamint személyes hatásait (Nap Mestered és a képletedben levő állatjegyek figyelembevételével) az alábbi 2 videóban is megtekintheted a Harmonikus Asztrológia youtube csatornáján:

2023. február 4-én belépünk a négyoszlopos sorsfejtés szerinti Jin Víz Nyúl évbe. (Szolár újév, ami a Nap ekliptikai helyzetén alapszik, nem azonos a kínai holdújévvel.)

A Jin Víz ködös, kiszámíthatatlan helyzeteket jelöl. Az elmúlt néhány évben sem volt könnyű tisztán látni azt, hogy mi igaz és mi nem, de most ez még nehezebbé válhat. Jin Víz időszakban nehéz hosszútávon egy konkrét dologra koncentrálni, figyelmünk könnyen szétszóródhat. Megérzéseink segíthetnek támpontokat találni, aki meg tudja különböztetni intuícióját az egyéb gondolataitól, annak érdemes saját sugallataira hallgatnia ebben az évben.

A Nyúl Jin Fa elemű állatjegyként alkalmazkodó, diplomatikus, békítő. Igazi túlélő, aki finom eszközöket használva, kapcsolatokat építve rugalmasan alkalmazkodik az aktuális helyzetekhez, megtalálja a lehetőségeket és így vagy úgy, de eléri célját. Negatív megnyilvánulása a manipuláció, csúsztatás.
Mindezek következtében, aki a Jin Víz Nyúl évében szándékosan szeretné megnehezíteni tisztánlátásunkat, az a ködösítés és a manipuláció eszközeit használva könnyen megtéveszthet másokat. Figyeljük a hírek valóságtartalmát, ne higgyünk el mindent! Keressük a hiteles információ forrásokat, használjuk a józan eszünket és hallgassunk a megérzéseinkre!

Életerőnk kisebb részét munkára, illetve alkotótevékenységekre, a külvilággal való információ cserére fordítjuk. Nagyobb részét az otthon fenntartása, anyagiak megteremtése igényli, ami egyre nehezebbé válik. Ilyen szempontból kimerítő lehet az év. Annak kedvezhet, aki alkotótevékenység, kreatív elfoglaltság és a fejlődés, terjeszkedés megélése által fel tud töltődni. Ilyen jellegű a munkája, hobbija, vagy képzésen vesz részt, illetve saját személyiségfejlődésén dolgozva ér el sikereket.

Milyen területek számára kedvező az év?
Megnőhet az oktatás, tanácsadás szerepe. Jobban működhetnek a tanítói tevékenységek, de nő az igény a képzéseken való részvételre is a fejlődési vágy következtében. Vonatkozik ez a szakképzésekre, de a személyiségfejlődés igényére is. Többen foglalkozhatnak alkotótevékenységgel, művészetekkel, divattervezéssel, bútortervezéssel, rajzolással. Mások közreadják írásaikat akár most írt, akár eddig őrizgetett korábban készült műveiket. Több testépítőt láthatunk, a masszázs fontosságáról olvashatunk. Még fontosabbá válik a növényekkel foglalkozás, fásítás, kertészkedés. Felértékelődhetnek (nem feltétlenül juttatásban, hanem megítélésben) a postai, könyvtárosi munkák, mert az információ terjesztés, olvasás nagyobb értéket képvisel. Növekedhet a hírközlés jelentősége (de ajánlott a hírek mögötti tartalmakat józanul átgondolni!).

Érdemes nagyobb energiát fektetnie a munkájába annak, aki alkotó, kreatív tevékenységet folytat, előadóművész, kommunikációs területen dolgozik. Most ezekben az ágazatokban könnyebb terjeszkedni, fejleszteni a munkaterületeket, fejlődni, képzéseken részt venni.

Különösen az a tevékenység lehet hatásos, ami érzelmi szálakat is megmozgat, vagy spirituális, misztikus témákat érint, illetve rejtélyekről vagy titokzatos emberekről szól.

Kétféle út, kétféle megélés
A Nyúl évének kétféle megélése lehetséges, ki az egyik, ki a másik úton halad eddigi választásai, döntései, fejlődése következményeként. Előfordulhat időnkénti átbillenés (ahol, amiben ez megtörténik, ott van még fejlődni való), érdemes az elsőként sorra vett harmonikus megélésekre törekednünk. Ennek eszköze továbbra is az önmegfigyelés, önismeret, önreflexió, melyeket támogat a meditáció vagy a pszichoterápia.

Az év harmonikus megélésére azoknak van lehetőségük, akik az önismeretnek már egy magas fokára értek, megtisztították gondolataikat, érzelmeiket, uralni tudják ösztöneiket, érzékeiket.
Számukra az év egyik kiemelt területe a kreativitás, alkotás felfokozódása lehet. Ennek májustól a nyári hónapokban lehet jobban eredménye.
Akik erre az útra lépnek, azt tapasztalhatják, hogy nagy igényük van a további fejlődésre, megújulásra, az önkifejezés valamilyen formájára, kommunikációra, előadásra, előadóművészetekre. Kezdeményezőek és lelkesek, lendületesek. Kitartóan haladnak előrelátóan megtervezett céljaik felé. Figyelik, hogy merre, hogyan, miben tudnák kiterjeszteni önmagukat, tevékenységeiket, kapcsolataikat. Jóindulatot, kedvességet, figyelmességet, megbocsátást éreznek embertársaik iránt és ők is megtapasztalhatják ezt mások részéről.
Szívesen kertészkednek, fásítanak, vagy időt töltenek a természet közelében. Értékelik a postai, könyvtárosi munkát, információterjesztést, mert fontosnak tartják az informatív és hiteles hírközlést.
Értékké válik a becsületesség, kitartás. Kommunikációjuk asszertív, átszövi a szelídség.
Szívesen adnak másoknak például egy jó szót, segítséget, energiát, időt, vagy alkotásaikat. Bár a hasonlóan gondolkodó társaik látszólag messzebb vannak, megtalálják az egymáshoz vezető utat, erősítik egymást, ezáltal együttes erejük is nő.
Megtartják ígéreteiket, egyértelműen és lényegretörően, szakszerűen fogalmaznak, teljeskörű tájékoztatást adnak, a félreértések elkerülése érdekében. Mások szavait pontosan értelmezik, nem gondolnak bele olyasmit, ami valójában nem hangzott el.
Vágyaiknak megfelelő terveket készítenek és képesek kitartóan tenni azok megvalósulásáért, melyért cserébe eredményekre is számíthatnak.
Összhangban vannak önmagukkal, ügyesen oldják meg a helyzeteket, jóságosak.
Megjelenhet az örömteli verseny, a cselekvés izgalma.
Nincs bennük kicsinyesség, fukarság, szívesen adnak, együttérzőek, szeretetük nem feltételekhez kötött, az önzetlen segítségért nem várnak viszonzást.
Nehézségeikért nem másokat hibáztatnak, nincsenek túlzó elvárásaik másokkal szemben.
Nem csak elméletben tartják fontosnak a rendszeres mozgást, hanem meg is valósítják.
Nem mennek bele érzelmi vagy kapcsolati játszmákba, ha mégis, akkor hamar rajta kapják magukat, majd az elfogadás és bizalom által kilépnek a játszmákból.
Bárki, de most különösen a férfiak élhetik meg párkapcsolatuk kellemes oldalát, szeretetteljességet, több örömet otthon akkor is, ha a körülmények nem kedvezőek, például valamilyen értelemben távol, nem elérhető közelségben vannak a felek, vagy betegség, illetve anyagiak okoznak a szokásosnál nehezebb körülményeket. Az összetartozás, kölcsönös együttérzés, odafigyelés, egymásra hangolódás harmóniája minden nehézségnél maradandóbb élményt adhat.

Akik felett még ösztöneik, érzelmeik uralkodnak, ködösek a gondolataik, nekik egy másik útra lépve diszharmonikus megélésekben lehet részük. Azt tapasztalhatják, hogy kimerültek, fáradtak, nincs erejük kifejezni saját magukat, vagy alkotótevékenységet végezni. Nem akarnak fejlődni, nincs bennük kezdeményezőkészség vagy lelkesedés. Nincsenek céljaik, terveik. Nem figyelnek a környezetükre, nem mérik fel, hol helyezkednek ők el benne, mi a szerepük a világban, milyenek a kapcsolataik. Nem fogadnak el tanácsot, tanítást, nem vesznek részt képzéseken (akkor sem, ha korábbi tanulmányaik már nem elegendőek jelenlegi élethelyzetükben). Úgy ítélik meg, nincs szükségük személyiségfejlődésre. Nem érdeklik a művészetek, nem köti le az olvasás. Nem szívesen kertészkednek, vagy vannak természet közelben. Fásítás helyett a fák irtásában gondolkodnak. Degradálják a postai, könyvtárosi munkát, információterjesztést, az informatív és hiteles hírközlés szükségességét, illetve nem ismerik fel a manipulatív híreket.
Nincs kitartásuk, nem érzik szükségét a becsületességnek (mert például mások sem azok). Rosszindulatot, haragot, dühöt, ingerültséget, türelmetlenséget éreznek embertársaik iránt és ők is megtapasztalhatják ezt mások részéről.
Ellenségképük miatt lehetnek törtetők, versengők, vagy maguknak valók. Kommunikációjuk dühös, hangos vagy bíráló, makacsul és ingerülten ragaszkodnak saját látásmódjukhoz.
A hozzájuk hasonló, velük egyetértő emberek társaságát keresik. Kívülről várják a segítséget, támogatást, megoldásokat.
Észre sem veszik, hogy nem tartják meg másoknak tett ígéreteiket, miközben csodálkoznak, hogy becsapják őket.
Nem adnak teljes körű, pontos tájékoztatást, ezért körülöttük sok a félreértés. Mások szavaiba belehallhatják, amit szeretnének.
Hajlamuk lehet a túl sok terv, túl sok vágy megfogalmazására, de a kitartó megvalósítások, valós tettek elmaradnak, ezért nem sok eredményre számíthatnak. Érdemes figyelniük a kicsinyesség, fukarkodás, kapzsiság, szívtelenség, szeretethiány kerülésére. Ügyeljenek a balesetekre, és hogy ne okozzanak másoknak sérüléseket.
Hajlamosak lehetnek rivalizálni, versengeni.
Szeretetüket feltételekhez köthetik. Gondolatban előfeltételezéseket, elképzelt szituációkat gyárthatnak, a segítségért viszonzást várnak. Hajlamuk lehet nehézségeikért másokat hibáztatni. Elvárásaik elégedetlenné tehetik magukkal és másokkal szemben is. Úgy érezhetik, nem értik meg.
Segít, ha nem tartják számon, mennyit tesznek másokért, illetve ha nem önzetlenül teszik, akkor az nem tiszta segítség, hanem a lekötelezés szándéka. Hajlamuk lehet rosszabbnak megítélni a helyzeteket, mint amilyenek valójában, vagy elképzelt dolgok miatt aggódhatnak.
Tudják, hogy egészségük érdekében rendszeresen mozogniuk kellene, de nem teszik meg.
Megjelenhetnek érzelmi vagy kapcsolati játszmák, melyekben enyhülést az elfogadás és bizalom hozhat. Kerülhetnek olyan helyzetekbe, ahol kihasználják, visszaélnek a bizalmukkal, becsapják, elárulják, hálátlanul viselkednek velük, vagy ők másokkal. Megjelenhetnek káros emberi kapcsolatok, ahol nincs együttérzés és jellemző a mások háta mögötti kibeszélés.
Meginoghat a biztonságérzet, felborulhat az eddig megszokott kényelem.
Párkapcsolatokban a bizalom kérdése kerülhet próba alá, vagy sérülhet az otthoni gondoskodás megélése, például úgy, hogy a körülmények nem teszik lehetővé, távol van a társ, vagy sok a munkája. Vagy túlzott a gondoskodási igény az egyik fél részéről, miközben a másikon egyébként is több a teher. Felborul az adok-kapok egyensúlya. A kimondott és kimondatlan elvárásoknak nem tudnak megfelelni, mindezek következménye egymás hibáztatása lehet.

Mi segítheti az időszak optimális kimenetelét és legkedvezőbb megélését?
– Az év első felében az értelem és az érzelem konfliktusa vezet erőviszonyokban kiegyensúlyozott belső vagy külső harchoz, amikor egyik (fél) sem tud győzedelmeskedni a másik felett. Ennek eredménye kétség, határozatlanság, ellenségeskedés. Kétségeink lehetnek, nem tudunk egyértelműen dönteni, érzelmeink és gondolataink kerülhetnek konfliktusba. Hol az egyik, hol a másik gondolat, megoldás tűnhet előnyösnek. A külvilágban megnyilvánulva valaki mással kerülhetünk konfliktusba. Az esélyek kiegyensúlyozottnak tűnnek, az érzelmek felkorbácsolódnak. Túlagyalhatjuk, túlanalizálhatjuk a helyzetet ahelyett, hogy a belső hangra figyelnénk. Csak azután tegyünk tehát lépéseket, miután tisztáztuk magunkban gondolatainkat és érzelmeinket.
– Az év második fele a mozdulatlanság, megpihenés, elszigetelődés, meditatív nyugalom időszaka lehet. Olyan konfliktusok stagnálhatnak, melyekről nem szeretnénk tudomást venni, szívesen homokba dugnánk a fejünket. Félelmek és bűntudat gyötörhetnek. Szükség lesz még erőnkre, hiszen a megoldatlan problémával később szembe kell majd néznünk, de előbb még erőt kell gyűjteni, ilyen értelemben a megpihenés időszaka lehet, amikor hasznos a meditáció, regenerálódás.

Milyen hozzáállás segít az időszak során?
Olyan utakra tévedhetünk, ami nem járható, másikat kell keresnünk. Amikor akadályhoz érkezünk, megrekedünk, irányváltásra van szükség. Jelenlegi helyzetünk magától nem változik meg, csak ha összpontosítunk, jelen vagyunk itt és most, alkalmazkodunk és másik útvonalat keresünk. Új nézőpontra van szükségünk és bölcsességre. Célunkhoz több út is vezet. Amikor belső hangunk által „vezetnek”, akkor az akadály lehet védelem is, melyet azért állítottak számunkra, hogy a jó irányba forduljunk.

Társadalmi szinten:
Ködös információk, álhírek, kiszámíthatatlan események várhatók a közéletben.
Magyarország szerepe a külpolitikában nagyobb hangsúlyt kaphat. Ez kapcsolódhat a Jin Víz Nyúl évében született miniszterelnök személyével is. A kérdés az lesz, hogy hogyan lép fel és ennek megfelelően hogyan ítélik meg külföldön őt és általa az országot? Úgy éri el a céljait, hogy ködösít és manipulál? Vagy egy túlélő, aki megérzéseire hallgatva nehezebb időkben is meglátja a lehetőségeket és alkalmazkodik a körülményekhez?

A jelenleg zajló korszakváltásról, hosszabb távon várható feladatokról és lehetőségekről a fenti videóban, valamint „A megzavart élet” címűben hallhatsz.

Az előrejelzés csupán tájékoztató jellegű, melyet a személyes képlet is befolyásol.

Harmonikus és kiegyensúlyozott 2023-at kívánok!